محتوی چند رسانه ای برای شرکت و محصولات
افزودنی ها

عملکرد افزودنی ها:
1. تولید محصولات لاستیک سیلیکونی با رنگهای خاص
2. کارکرد کاتالیستی و اتصال

    عکسهای نشان داده شده در اینجا رنگدانه ها و فرمول آنهاست. ما می توانیم رنگهای خاص و راهنمایی های مربوطه بر اساس نیاز را ارائه دهیم.

    ما پیشنهاد می دهیم از پرایمرهای PT28، PT29 و PT24 برای کاربردهای مختلف استفاده شود.

لطفاً قبل از پر کردن فرم درخواست از متوقف شدن ویدیو اطمینان حاصل فرمایید.